grootste beeldige deler

BLANCO Oude Veeartsenij, Gent, 2021